Водичи за пословање

Информације о трошковима комуналних прикључака који нису у надлежности локалне самоуправе можете добити на следећим веб сајтовима надлежних институција: http://www.eps.rs/cir/...
Опширније