Привредни савет Града Новог Сада

Привредни савет Града Новог Сада

Привредни савет Града Новог Сада образован је у фебруара 2009. године као саветодавно тело градоначелника за питања економског развоја Града, с циљем укључивања привредног сектора у активности које воде ка стварању позитивне пословне климе у Новом Саду. Привредни савет има председника, заменика председника, секретара и чланове које чине представници привреде, Универзитета у Новом Саду, Новосадског сајма и Националне службе за запошљавање.

Улога чланова Савета је да својим идејама и искуствима утичу на стварање успешне стратегије привредног развоја и стварање позитивног пословног амбијента у Граду.

Задаци Привредног савета су да:

  • Градоначелнику даје мишљења о питањима која се односе на привредни развој Града,
  • Иницира разматрање питања и предузимање одговарајућих мера за унапређење привредног развоја Града,
  • Учествује у изради стратешких докумената Града у вези са привредним и економским развојем и годишњих планова и програма у циљу њихове реализације,
  • Предлаже одговарајуће облике сарадње између органа Града, служби, јавних предузећа и установа и других организација ради унапређења привредног и економског развоја Града.

 

Привредни савет Града Новог Сада Контакт
Energotehnika - Južna Bačka Novi Sad http://www.entjuba.rs/
Schneider Electric DMS NS d.o.o. http://www.schneider-electric-dms.com/
Институт за ратарство и повртарство http://www.nsseme.com/
Univerexport d.o.o. http://www.univerexport.rs/
Lafarge BFC d.o.o. http://www.lafarge.rs/
Neoplanta a.d. http://www.neoplanta.rs/
IM Matijević d.o.o. http://matijevic.rs/
Aleksandar gradnja d.o.o. http://www.aleksandar-gradnja.rs/
Galens d.o.o.

http://www.galens.rs/

Heineken Srbija d.o.o. http://www.heineken.com/rs
Erste bank a.d. https://www.erstebank.rs/
Vojvođanska banka a.d. https://www.voban.co.rs/
Exit festival & brands d.o.o. http://www.exitfest.org/sr
Универзитет у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/
Национална служба за запошљавање, филијала Нови Сад http://www.nsz.gov.rs/
Новосадски сајам а.д.

http://www.sajam.net/

Naftna industrija Srbije a.d.

http://www.nis.eu/

JP Srbijagas Novi Sad http://www.srbijagas.co.rs/
Auto Čačak komerc d.o.o. http://www.autocacakkomerc.com/
Delphi packard d.o.o.

http://www.delphi.com/

Lear Corporation d.o.o.

http://www.lear.com/

Continental Automotive d.o.o. Novi Sad

https://www.facebook.com/ContinentalSerbia/

https://www.continental-corporation.com/en

Регионална привредна комора Јужнобачког управног округа http://www.rpkns.com/
OTP banka Srbija a.d. Novi Sad https://www.otpbanka.rs/