Дозволе за грађење

Захтев се подноси Градској управи за урбанизам и стамбене послове путем писарнице – Радничка број 2. Уз захтев је потребно приложити: Копију плана за предметну парцелу; Доказ о...
Опширније