Слободна зона

ЗОНA СЛОБОДНЕ ТРГОВИНЕ

Слободна зона Нови Сад, једна од 4 на територији Реублике Србије, пружа могућност обављања производне и услужне делатности без плаћања царинских и пореских дажбина и уз друге предности гарантоване Законом о слободним зонама.

Слободна зона Нови Сад Вам нуди:

  1. Гринфилд локације за нове објекте
  2. Закуп складишног простора у објектима Слободне зоне
  3. Закуп отвореног склaдишта
  4. Закуп канцеларијског простора
  5. Логистичку поршку (утовар/истовар, складиштење, шпедиција)

За све додатне информације можете посетити интернет адресу  http://www.freezonens.rs