Конкурси

16/01/2020 - 14:40
Рок: 
За пројекте наведене у делу Коришћење средстава г), д), ђ), е), ж), з) и и), средства се одобравају сукцесивно у току године. Захтеви за коришћење бесповратних средстава за пројекте наведене у делу Коришћење средстава под г), д), ђ), е), ж), з) и и) подносе се закључно са 30.6.2020. године.
Институција: 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Опширније

Pages