Локације у приватниом власништву

Назив локације: Салаш Власник/Препис листа непокретности: Керац Ева/ PLN: 952-1/2012-4257 Тачна адреса локације: Салаш 106 Број парцеле: 3003/1, 3004/4 и 3004/16 Површина парцеле...
Опширније