Установе чији је оснивач град Нови Сад

Музеј града Новог Сада
Адреса: Тврђава 4, 21131 Петроварадин
Телефон: 021/6433-145, 021/6432-055
Факс: 021/6433-087
Имејл: muzejgrada.ns@gmail.com
Веб-сајт: www.museumns.rs

Градска библиотека у Новом Саду
Адреса: Дунавска 1, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/525-540
Факс: 021/525-540
Имејл: gradskabibliotekans@gmail.com 
Веб-сајт: www.gbns.rs

Историјски архив града Новог Сада
Адреса: Филипа Вишњића 2а, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/6432-214
Факс: 021/6432-214
Имејл: arhivns@neobee.net
Веб-сајт: www.arhivns.rs

Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада
Адреса: Булевар Михајла Пупина 22/I, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/557-060, 021/557-061
Факс: 021/557-060, 021/557-061
Имејл: zzskgns@sbb.rs
Веб-сајт: www.zzskgns.rs

Новосадско позориште - Újvidéki Színház
Адреса: Јована Суботића 3-5, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/525-388, 021/571-564, 021/662-2592
Факс: 021/525-388, 021/662-2592
Имејл: office@uvszinhaz.com, szinhaz@eunet.rs
Веб-сајт: www.uvszinhaz.com

Позориште младих
Адреса: Игњата Павласа 4, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/525-884
Факс: 021/6623-210
Имејл: office@pozoristemladih.co.rs
Веб-сајт: www.pozoristemladih.co.rs

Стеријино позорје
Адреса: Змај Јовина 22/I, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/451-273
Факс: 021/6615-976
Имејл: office@pozorje.org.rs
Веб-сајт: www.pozorje.org.rs

Културни центар Новог Сада
Адреса: Католичка порта 5, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/528-972
Факс: 021/525-168
Имејл: info@kcns.org.rs
Веб-сајт: www.kcns.org.rs

Установа за израду таписерија "Атеље 61"
Адреса: Тврђава 9, 21131 Петроварадин
Телефон: 021/6431-519
Факс: 021/6431-519
Имејл: atelje61@mts.rs, atelje61@nspoint.net
Веб-сајт: www.atelje61.org.rs

Установа за културу и образовање Културни центар "Младост" Футог
Адреса: Цара Лазара 42, 21410 Футог
Телефон: 021/895-598
Факс: 021/893-053
Имејл: kicfutog.direktor@gmail.com, kicfutog@gmail.com 
Веб-сајт: -

Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач" Кисач
Адреса: Словачка 22, 21211 Кисач
Телефон: 021/827-642
Факс: 021/827-642
Имејл: kis.kysac@gmail.com
Веб-сајт: -

Установа за културу и образовање Културни центар "Руменка" Руменка
Адреса: Ослобођења 26, 21201 Руменка
Телефон: 064/846-1621
Факс: -
Имејл: kulturnicentarrumenka@gmail.com
Веб-сајт: www.kulturnicentarrumenka.rs

Завод за хитну медицинску помоћ Нови Сад
Адреса: Вршачка 28, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/6400-125
Факс: 021/6400-125
Имејл: zzhmpns@sbb.rs
Веб-сајт: www.hitnapomocns.org.rs

Завод за здравствену заштиту студената Нови Сад
Адреса: Др Симе Милошевића 6, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/4870-555
Факс: 021/450-018
Имејл: studuns@gmail.com
Веб-сајт: www.zzzzsns.co.rs

Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад
Адреса: Футошка 121, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/425-818, 021/425-852
Факс: 021/6624-128
Имејл: office@medicinarada.rs
Веб-сајт: www.medicinarada.rs

Центар за социјални рад Града Новог Сада
Адреса: Змај Огњена Вука 13, 21000 Нови Сад
Телефон: 021/210-14-00
Факс: 021/66-15-662
Имејл: novisad.csr@minrzs.gov.rs
Веб-сајт: www.csrns.org.rs

Предшколска Установа "Радосно детињство" Нови Сад
Адреса: Павла Симића 9, 21000 Нови Сад,
Телефон: 021/420-439
Факс: 021/527-547
Имејл: predskolska.novisad@gmail.com
Веб-сајт: www.predskolska.rs