Кључни привредни сектори

Привредну активност у Новом Саду на крају прве половине 2019. године обављала су укупно 9.939 привредних друштава, доминантно у приватном власништву. Најбројнија су микро привредна друштва која чине 88,9% свих друштава и мала са 9,6%, док је знатно мањи број средњих 1,1% и великих привредних друштава свега 0,4% од свих друштава. Предузетничких радњи било је 18.644. Број привредних субјеката по секторима можете видети у табелама у наставку: 

Активна привредна друштва у Новом Саду, стање на дан 30.06.2019. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

245

Рударство

27

Прерађивачка индустрија

1.293

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

44

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

73

Грађевинарство

979

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

3.384

Саобраћај и складиштење

657

Услуге смештаја и исхране

376

Информисање и комуникације

655

Финансијске делатности и делатност осигурања

92

Пословање некретнинама

129

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

1.297

Административне и остале услужне делатности

416

Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање

1

Образовање

101

Здравствена и социјална заштита

11

Уметност; забава и рекреација

64

Остале услужне делатности

94

Делатност домаћинства као послодавца; делатност домаћинства која производе робу и услуге за сопствене портебе

1

Укупно

9.939

                                                                                                                                            Извор: Агенција за привредне регистре

Активне предузетничке радње у Новом Саду, стање на дан 30.06.2019. године

Пољопривреда, шумарство и рибарство

75

Прерађивачка индустрија

2.098

Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација

1

Снабдевање водом; управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада и сличне активности

19

Грађевинарство

1.379

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала

2.641

Саобраћај и складиштење

2.033

Услуге смештаја и исхране

1.559

Информисање и комуникације

2.222

Финансијске делатности и делатност осигурања

123

Пословање некретнинама

109

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности

2.749

Административне и остале услужне делатности

857

Образовање

287

Здравствена и социјална заштита

495

Уметност; забава и рекреација

278

Остале услужне делатности

1.719

Укупно

18.644

                                                                                                                                             Извор: Агенција за привредне регистре

Почев од 01. јануара 2005. године регистрацију привредних субјеката врши Агенција за привредне регистре, на чијем сајту можете преузети све додатне информације: http://www.apr.gov.rs

 

У Новом Саду послује 21 банка. Пословима осигурања бави се 16 друштава, док се 4 друштва бави пословима реосигурања.

Пословно име банке

Интернет презентација

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

MTS BANKA

www.mts-banka.rs

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

 

 

                                                                                                                                                                    Извор: Народна банка Србије

Пословно име друштва за осигурање или реосигурање

Интернет презентација

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otpsrbija.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                                     Извор: Народна банка Србије

Додатне информације о привредним субјектима у Новом Саду можете преузети на: https://privredans.com/