О Новом Саду

Нови Сад, главни, административни центар Аутономне Покрајине Војводине и седиште Јужно-бачког округа, припада групи подунавских градова.

Економски, друштвени и просторни развој Новог Сада определили су бројни чиниоци: изузетан положај на раскрсници важних европских путева, спој различитих природних вредности, разнолике географске целине, плодна бачка равница на левој обали, наспрам питомих обронака под воћњацима и виноградима на десној обали Дунава. Нови Сад је захваљујући свом повољном географском положају у Војводини и добрим саобраћајним везама, које су резултат дугог процеса развоја, континуирано преузимао и формирао централне функције за целокупно подручје Војводине.

То је други град по величини у Републици Србији и у њему су лоциране значајне научне, развојно-истраживачке и стручне организације за подстицање развоја и крупни производни капацитети у области нафтне, хемијске, прехрамбене индустрије, трговине, саобраћаја и пословних услуга.

У њему су се развиле значајне установе високог образовања, здравствене установе врхунске медицине и специјализованих услуга, установе из области културе, социјалне установе.

У Новом Саду су се, током његовог историјског развоја, прожимале различите културе, стварајући услове за разноврсне облике сарадње и формирање сопственог идентитета.

Лична карта Новог Сада

Локација: 45º46' N, 19º20' E
Временска зона: GMT+1
Површина Града: 699 km²
Обрадива површина: 39.760ha
Надморска висина: 80 m
Популација: 400 000 (процена)
Клима:
  • умерено континентална,
  • Просечна температура: 2,5ºC у јануару, 27,2ºC у јулу,
  • Просечна количина падавина: 576,8mm/god.

За све додатне информације можете посетити интернет презентације Града Новог Сада и Туристичке организације Града Новог Сада:

http://www.novisad.rs/
http://www.turizamns.rs/