Информације о трошковима комуналних прикључака

Информације о трошковима комуналних прикључака који су у надлежности локалне самоуправе можете добити на следећим веб сајтовима надлежних институција:

ЈКП Водовод и канализација https://www.vikns.rs/cenovnik/

ЈКП Новосадска топлана http://nstoplana.rs/korisnici/cena-toplotne-energije/

ЈКП Чистоћа http://www.cistocans.co.rs/cenovnici

Јавно градско саобраћајно предузеће http://www.gspns.rs/cenovnik

 

Информације о трошковима комуналних прикључака који нису у надлежности локалне самоуправе можете добити на следећим веб сајтовима надлежних институција:

http://www.eps.rs/cir/snabdevanje

http://www.novisadgas.rs/korisnici/tarifni-sistem/