Пројекат „Липов мед за одрживи развој Дунавског микрорегиона“ пример добре праксе

16.04.2018.
Пројекат „Липов мед за одрживи развој Дунавског микрорегиона“ је, као један од примера добре праксе коришћења фондова Европске уније у Војводини, представљен полазницима програма "Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове" који организује Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине.

Пројекат  „Липов мед за одрживи развој Дунавског микрорегиона“ је, као један од примера добре праксе коришћења фондова Европске уније у Војводини, представљен полазницима програма "Управљање регионалним развојем кроз ЕУ фондове" који организује Фонд „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине.

У суботу 14. априла 2018. године у Скупштини Града Новог Сада представници Канцеларије за локални економски развој представили су резултате пројекта „Липов мед за одрживи развој Дунавског микрорегиона“, њихов утицај на развој пчеларства у реону Фрушке горе, бенефите за друштва пчелара и образовне институције учеснике пројекта, као и Град Нови Сад као носиоца пројекта. Одговарано је на питања полазника Програма у вези са припремом и реализацијом пројекта, његовом одрживошћу и постпројектним активностима, као што је освајање награде на такмичењу Европске комисије за најбољу идеју у промоцији предузетништва (European Enterprise Promotion Awards - ЕЕPА).

Представници друштва пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад, као главног партнера на пројекту, су дали своје виђење учешћа у пројекту и потврдили његову одрживост резултатима које постижу и три године након званичног завршетка реализације пројекта.

Наиме, према речима представника друштва пчелара „Јован Живановић“ Нови Сад, знања пчелара су значајно унапређена у бројним областима значајним за пчеларење, производњу меда и пословање, све више младих је заинтересовано за пчеларство као бизнис, старосна структура пчелара се побољшава, а млади пчелари који су завршили обуке и менторске програме у оквиру пројекта су проширили своје пчелињаке.

Поред тога, Фрушкогорски липов мед, нов производ високог квалитета и заштићеног географског порекла, настао у оквиру пројекта, присутан је и тражен на тржишту Србије, а све је интензивнијa и његова промоција у иностранству.