Projekat „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“ primer dobre prakse

16.04.2018.
Projekat „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“ je, kao jedan od primera dobre prakse korišćenja fondova Evropske unije u Vojvodini, predstavljen polaznicima programa "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove" koji organizuje Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine...

Projekat „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“ je, kao jedan od primera dobre prakse korišćenja fondova Evropske unije u Vojvodini, predstavljen polaznicima programa "Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove" koji organizuje Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine.

U subotu 14. aprila 2018. godine u Skupštini Grada Novog Sada predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj predstavili su rezultate projekta „Lipov med za održivi razvoj Dunavskog mikroregiona“, njihov uticaj na razvoj pčelarstva u reonu Fruške gore, benefite za društva pčelara i obrazovne institucije učesnike projekta, kao i Grad Novi Sad kao nosioca projekta. Odgovarano je na pitanja polaznika Programa u vezi sa pripremom i realizacijom projekta, njegovom održivošću i postprojektnim aktivnostima, kao što je osvajanje nagrade na takmičenju Evropske komisije za najbolju ideju u promociji preduzetništva (European Enterprise Promotion Awards - EEPA).

Predstavnici društva pčelara „Jovan Živanović“ Novi Sad, kao glavnog partnera na projektu, su dali svoje viđenje učešća u projektu i potvrdili njegovu održivost rezultatima koje postižu i tri godine nakon zvaničnog završetka realizacije projekta.

Naime, prema rečima predstavnika društva pčelara „Jovan Živanović“ Novi Sad, znanja pčelara su značajno unapređena u brojnim oblastima značajnim za pčelarenje, proizvodnju meda i poslovanje, sve više mladih je zainteresovano za pčelarstvo kao biznis, starosna struktura pčelara se poboljšava, a mladi pčelari koji su završili obuke i mentorske programe u okviru projekta su proširili svoje pčelinjake.

Pored toga, Fruškogorski lipov med, nov proizvod visokog kvaliteta i zaštićenog geografskog porekla, nastao u okviru projekta, prisutan je i tražen na tržištu Srbije, a sve je intenzivnija i njegova promocija u inostranstvu.