Програм подстицања регионалног раста у Републици Србији у 2024. години

Рок: 
1: 30 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије“; 2: 15 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије“
Институција: 
Кабинет Министра за равномерни регионални развој

Средства у износу од 315.000.000 динара опредељена су за реализацију подршке у суфинансирању, и то:
1.    износ од 50.000.000 динара намењен је за суфинансирање израде развојних докумената регионалног развоја у Складу са Законом о планском систему Републике Србије (план развоја ЈЛС, остала развојна документа која су у складу са Законом о планском систему Републике Србије). Право на коришћење средстава имају једна или више ЈЛС и АРРА или самостално ЈЛС, које заједно учествују у изради развојних докумената на нивоу ЈЛС и регионалних области.
2.    износ од 265.000.000 динара намењен је за суфинансирање пројеката од значаја за регионални раст у регионалним областима и ЈЛС:
-    прјекти који доприносе развоју предузетништва, инвестиција и иновација, пројекти унапређења пословне инфраструктуре, пројекти који доприносе стварању повољних услова за бржи развој start-up предузећа, пројекти повећања запослености, иновативности и конкурентности, побољшање пословне и инвестиционе климе
-    пројекти изградње и реконструкције комуналне инфраструктуре
-    пројекти изградње, реконструкције и адаптације објеката из области образовања и културе
-    пројекти изградње и опремања објеката социјалне инфраструктуре и туризма
-    пројекти дигитализације општинских услуга
-    пројекти унапређења међуопштинске сарадње.
Право коришћења средстава за суфинансирање имају једна или више ЈЛС и АРРА или самостално ЈЛС, које заједно учествују у пројектима од значаја за регионални раст на нивоу ЈЛС и регионалних области.

Опширније