Program podsticanja regionalnog rasta u Republici Srbiji u 2024. godini

Rok: 
1: 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije“; 2: 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije“
Institucija: 
Kabinet Ministra za ravnomerni regionalni razvoj

Sredstva u iznosu od 315.000.000 dinara opredeljena su za realizaciju podrške u sufinansiranju, i to:
1.    iznos od 50.000.000 dinara namenjen je za sufinansiranje izrade razvojnih dokumenata regionalnog razvoja u Skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije (plan razvoja JLS, ostala razvojna dokumenta koja su u skladu sa Zakonom o planskom sistemu Republike Srbije). Pravo na korišćenje sredstava imaju jedna ili više JLS i ARRA ili samostalno JLS, koje zajedno učestvuju u izradi razvojnih dokumenata na nivou JLS i regionalnih oblasti.
2.    iznos od 265.000.000 dinara namenjen je za sufinansiranje projekata od značaja za regionalni rast u regionalnim oblastima i JLS:
-    prjekti koji doprinose razvoju preduzetništva, investicija i inovacija, projekti unapređenja poslovne infrastrukture, projekti koji doprinose stvaranju povoljnih uslova za brži razvoj start-up preduzeća, projekti povećanja zaposlenosti, inovativnosti i konkurentnosti, poboljšanje poslovne i investicione klime
-    projekti izgradnje i rekonstrukcije komunalne infrastrukture
-    projekti izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekata iz oblasti obrazovanja i kulture
-    projekti izgradnje i opremanja objekata socijalne infrastrukture i turizma
-    projekti digitalizacije opštinskih usluga
-    projekti unapređenja međuopštinske saradnje.
Pravo korišćenja sredstava za sufinansiranje imaju jedna ili više JLS i ARRA ili samostalno JLS, koje zajedno učestvuju u projektima od značaja za regionalni rast na nivou JLS i regionalnih oblasti.

Opširnije