ПРОДУЖЕН РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ПО НЕОБАВЕЗУЈУЋЕМ ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА УПРАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ЈП СПЦ „ВОЈВОДИНА“

20.12.2018.
Рок за подношење понуда по Необавезујућем јавном позиву за прикупљање писама о заинтересованости за управљање и унапређење пословања ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад са инвестиционим улагањем у објекат СПЦ „Војводина“ Нови Сад продужен је до 15. фебруара 2019. године до 12 часова.

Рок за подношење понуда по Необавезујућем јавном позиву за прикупљање писама о заинтересованости за управљање и унапређење пословања ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“ Нови Сад са инвестиционим улагањем у објекат СПЦ „Војводина“ Нови Сад продужен је до 15. фебруара 2019. године до 12 часова.

Град Нови Сад је примио више молби од стране заинтересованих привредних субјеката и других заинтересованих лица да се продужи рок за подношење понуда, с обзиром на то да је крај године, у привредним и другим субјектима, обично резервисан за решавање бројних других питања, те им је неопходно још времена како би донели одлуку о евентуалном учешћу. Пошто за Град Нови Сад ово представља стратешки важан пројекат, одлучено је да се рок за подношење понуда продужи.

Пре слања Писама о заинтересованости, свим потенцијалним партнерима ће бити омогућен увид у одговарајућу документацију, након потписивања изјаве о чувању поверљивих података. Образац те изјаве може се преузети на адреси www.novisad.rs Изјаву потписану од стране овлашћеног лица потенцијални партнер доставља непосредном предајом на писарницу Градске управе за опште послове, Трг слободе бр. 1, Нови Сад, у два примерка, уз истовремено слање путем електронске поште на адресу milijana.radovanovic@uprava.novisad.rsнајкасније до 1. фебруара 2019. године до 12 часова.

Сви остали услови и информације из Необавезујућег јавног позива остају непромењени.