PRODUŽEN ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA PO NEOBAVEZUJUĆEM JAVNOM POZIVU ZA UPRAVLJANJE I UNAPREĐENJE POSLOVANJA JP SPC „VOJVODINA“

20.12.2018.
Rok za podnošenje ponuda po Neobavezujućem javnom pozivu za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti za upravlјanje i unapređenje poslovanja JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad sa investicionim ulaganjem u objekat SPC „Vojvodina“ Novi Sad produžen je do 15. februara 2019. godine do 12...

Rok za podnošenje ponuda po Neobavezujućem javnom pozivu za prikuplјanje pisama o zainteresovanosti za upravlјanje i unapređenje poslovanja JP Sportski i poslovni centar „Vojvodina“ Novi Sad sa investicionim ulaganjem u objekat SPC „Vojvodina“ Novi Sad produžen je do 15. februara 2019. godine do 12 časova.

Grad Novi Sad je primio više molbi od strane zainteresovanih privrednih subjekata i drugih zainteresovanih lica da se produži rok za podnošenje ponuda, s obzirom na to da je kraj godine, u privrednim i drugim subjektima, obično rezervisan za rešavanje brojnih drugih pitanja, te im je neophodno još vremena kako bi doneli odluku o eventualnom učešću. Pošto za Grad Novi Sad ovo predstavlјa strateški važan projekat, odlučeno je da se rok za podnošenje ponuda produži.

Pre slanja Pisama o zainteresovanosti, svim potencijalnim partnerima će biti omogućen uvid u odgovarajuću dokumentaciju, nakon potpisivanja izjave o čuvanju poverlјivih podataka. Obrazac te izjave može se preuzeti na adresi www.novisad.rs Izjavu potpisanu od strane ovlašćenog lica potencijalni partner dostavlјa neposrednom predajom na pisarnicu Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode br. 1, Novi Sad, u dva primerka, uz istovremeno slanje putem elektronske pošte na adresu milijana.radovanovic@uprava.novisad.rs najkasnije do 1. februara 2019. godine do 12 časova.

Svi ostali uslovi i informacije iz Neobavezujućeg javnog poziva ostaju nepromenjeni.