ПЛАЋАЊЕ КАРТИЦАМА НА ШАЛТЕРИМА ГРАДСКИХ УПРАВА ГРАДА НОВОГ САДА

15.03.2019.

Према информацијама Градске управе за опште послове, све таксе које се прилажу уз захтеве за услуге које пружају Градске управе Града Новог Сада, могу се платити платним картицама (DinaCard, VISA i MasterCard) на POS терминалима на шалтерима Градских управа Града Новог Сада. Грађани, физичка и правна лица то могу учинити на следећим адресама:

- Писарница Градске управе за опште послове, Нови Сад, Трг слободе бр. 1 (запримају се захтеви за све градске управе Града Новог Сада),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Улица Илије Огњановића, (запримају се захтеви за Градску пореску управу),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 (запримају се захтеви за Градску управу за грађевинско земљиште и инвестиције),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Улица Народног фронта бр. 53 (запримају се захтеви за Градску управу за имовину и имовинско-правне послове),
- Пријемна канцеларија, Нови Сад, Радничка улица бр. 2 (запримају се захтеви за Градску управу за урбанизам и грађевинске послове).

Нови Сад, 15. март 2019. године