PLAĆANјE KARTICAMA NA ŠALTERIMA GRADSKIH UPRAVA GRADA NOVOG SADA

15.03.2019.

Prema informacijama Gradske uprave za opšte poslove, sve takse koje se prilažu uz zahteve za usluge koje pružaju Gradske uprave Grada Novog Sada, mogu se platiti platnim karticama (DinaCard, VISA i MasterCard) na POS terminalima na šalterima Gradskih uprava Grada Novog Sada. Građani, fizička i pravna lica to mogu učiniti na sledećim adresama:

- Pisarnica Gradske uprave za opšte poslove, Novi Sad, Trg slobode br. 1 (zaprimaju se zahtevi za sve gradske uprave Grada Novog Sada),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Ulica Ilije Ognjanovića, (zaprimaju se zahtevi za Gradsku poresku upravu),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Ulica Stevana Branovačkog br. 3 (zaprimaju se zahtevi za Gradsku upravu za građevinsko zemlјište i investicije),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Ulica Narodnog fronta br. 53 (zaprimaju se zahtevi za Gradsku upravu za imovinu i imovinsko-pravne poslove),
- Prijemna kancelarija, Novi Sad, Radnička ulica br. 2 (zaprimaju se zahtevi za Gradsku upravu za urbanizam i građevinske poslove).

Novi Sad, 15. mart 2019. godine