Одржани састанци Тематских радних група за израду Плана развоја на тему SWOT анализе

13.05.2022.

У периоду од 10. до 11. маја 2022. године одржани су састанци тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада. На основу претходно прикупљених података од чланова радних група и извршених анализа, припремљен је Нацрт анализе постојећег стања, који је пре састанка достављен на увид свим члановима као основа за наредни корак у изради документа – SWOT анализу.

Централна тема састанака било је одређивање кључних фактора од утицаја на развој Града Новог Сада, односно рад на припреми SWOT матрица за сваку од дефинисаних области:

  • економски развој,
  • друштвени развој,
  • урбани развој и заштиту животне средине, и
  • добру управу.

Након дискусија у вези са SWOT анализом, руководиоци су, обзиром на то да је у питању доста детаљна тема од важности за дефинисање будућих циљева и мера, замолили чланове радних група да обједине коментаре у вези са разматраним темама и доставе их пре наредног састанка.