Одржан први састанак Координационог тима за израду Плана развоја Града Новог Сада

23.09.2021.

Дана 23. септембра 2021. године одржан је први састанак Координационог тима за израду Плана развоја Града Новог Сада путем ЗУМ апликације, због епидемиолошке ситуације.

На састанку је поред председника и заменика председника, учествовала већина чланова Координационог тима за израду Плана развоја Града Новог Сада. У складу са радним материјалима достављеним пре састанка, сви присутни су детаљније упознати са процедуром израде Плана развоја и формирањем тематских радних група, као једном од првих корака у изради документа.