Održan prvi sastanak Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada

23.09.2021.

Dana 23. septembra 2021. godine održan je prvi sastanak Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada putem ZUM aplikacije, zbog epidemiološke situacije.

Na sastanku je pored predsednika i zamenika predsednika, učestvovala većina članova Koordinacionog tima za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada. U skladu sa radnim materijalima dostavljenim pre sastanka, svi prisutni su detaljnije upoznati sa procedurom izrade Plana razvoja i formiranjem tematskih radnih grupa, kao jednom od prvih koraka u izradi dokumenta.