Одржан пети састанак Тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада

23.11.2022.
У периоду од 14. октобра до 22. новембра 2022. године одржани су састанци тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада.

У периоду од 14. октобра до 22. новембра 2022. године одржани су састанци тематских радних група за израду Плана развоја Града Новог Сада. Састанци су одржани у циљу утврђивањa мера за остваривање приоритетних циљева. Рад на идентификацији мера подржан је од стране Републичког секретаријата за јавне политике.