Održan peti sastanak Tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada

23.11.2022.
U periodu od 14. oktobra do 22. novembra 2022. godine održani su sastanci tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada. Sastanci su održani u cilju utvrđivanja mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva. Rad na identifikaciji mera podržan je od strane Republičkog sekretarijata za...

U periodu od 14. oktobra do 22. novembra 2022. godine održani su sastanci tematskih radnih grupa za izradu Plana razvoja Grada Novog Sada. Sastanci su održani u cilju utvrđivanja mera za ostvarivanje prioritetnih ciljeva. Rad na identifikaciji mera podržan je od strane Republičkog sekretarijata za javne politike.