НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА У ПРОДУЖЕТКУ БУЛЕВАРА ЕВРОПА ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА

НОВИ МОСТ ПРЕКО ДУНАВА У ПРОДУЖЕТКУ БУЛЕВАРА ЕВРОПА ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ САДА

На основу Закључка Владе Републике Србије од 21.05.2020. године, Пројекат изградње моста – обилазнице око Новог Сада, са приступним саобраћајницама, препознаје се као пројекат изградње и реконструкције јавне линијске саобраћајне инфраструктуре, од посебног значаја за Републику Србију

Нови мост преко Дунава повезује Булевар Европе и државни пут IIA-119 на десној обали.

Радови су започети 2022. године, а вредност радова износи 175,5 милиона евра.

Траса моста са навозним рампама почиње уклапањем у Булевар Европе, а затим правцем прелази преко постојеће кружне раскрснице Булевара Европа и Булевара патријарха Павла и будуће кружне раскрснице са улицом Хероја Пинкија. Након тога планирана траса укршта се са будућом кружном раскрсницом са Улицом 1300 каплара, прелази одбрамбени насип, а потом се укршта са планираном кружном раскрсницом на Рибарском острву. Укупна дужина навозних рампи износи 1.760m.

Након рукавца Дунава започиње главна мостовска конструкција дужине 640m, која се завршава на Каменичкој страни уклапањем у нову кружну раскрсницу са државним путем IIA реда бр.119 и Карађорђевом улицом у Сремској Каменици.

Попречни профил главне мостовске конструкције чине два коловоза са по две саобраћајне траке, обостране пешачке и бициклистичке стазе.

Укупна дужина моста са навозним рампама износи 2,4 km.

Мост ће значајно утицати на растерећење саобраћајних токова, повезивањем саобраћаја са Фрушкогорским коридором на сремској страни и преко Булевара Европе, ауто-путем Е-75 који представља коридор од међународног значаја. Мост ће својом позицијом и плански предвиђеним везама на најефикаснији начин растеретити најфреквентније саобраћајнице града Новог Сада.