Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани - WeLive

Град Нови Сад један од партнера на пројекту WeLive - „Нови концепт јавне управе засноване на мобилним градским сервисима у чијој изради учествују грађани / A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services“ који је одобрен у оквиру прорама HORIZON 2020 Европске уније.  Реализацијом пројекта биће унапређене услуге локалне администрације кроз развој информационих технологија и мобилних сервиса који ће омогућити грађанима и привредним субјектима да захтеве са јавним сектором решавају на ефикаснији начин. Наведени пројекат ће бити наставак пројеката SocIoTal, CLIPS и Е-управа. Поред Града Новог Сада, ЈКП Информатике као партнера из Србије, партнери на пројекту су и локалне самоуправе и институције из Шпаније, Италије и Финске. Укупна вредност донације за Град Нови Сад је 76.938,00 евра  и 76.688,00 евра за JКП Информатика, трајање пројекта је 36 месеци, а реализација пројекта је почела 01. фебруара 2015. године.