Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani - WeLive

Grad Novi Sad jedan od partnera na projektu WeLive - „Novi koncept javne uprave zasnovane na mobilnim gradskim servisima u čijoj izradi učestvuju građani / A new concept of public administration based on citizen co-created mobile urban services“ koji je odobren u okviru prorama HORIZON 2020 Evropske unije.  Realizacijom projekta biće unapređene usluge lokalne administracije kroz razvoj informacionih tehnologija i mobilnih servisa koji će omogućiti građanima i privrednim subjektima da zahteve sa javnim sektorom rešavaju na efikasniji način. Navedeni projekat će biti nastavak projekata SocIoTal, CLIPS i E-uprava. Pored Grada Novog Sada, JKP Informatike kao partnera iz Srbije, partneri na projektu su i lokalne samouprave i institucije iz Španije, Italije i Finske. Ukupna vrednost donacije za Grad Novi Sad je 76.938,00 evra  i 76.688,00 evra za JKP Informatika, trajanje projekta je 36 meseci, a realizacija projekta je počela 1. februara 2015. godine.