Међународна бициклистичка рута Дунав (International Danube Bicycle Route)

КРАТАК ОПИС ПРОЈЕКТА: Студија изградње бициклистичке стазе од граничног прелаза Илок-Бачка Паланка до Новог Сада. Апликант је Вуковарско сремска жупанија. Партнери: Општина Бачка Паланка, Град Нови Сад – Градска управа за привреду, Општина Бач, Општина Бачки Петровац. 

ВРЕДНОСТ ПРОЈЕКТА:  170.000,00 EUR тражени износ од стране Града Новог Сада.

СТАТУС ПРОЈЕКТА: Реализован.