Međunarodna biciklistička ruta Dunav (International Danube Bicycle Route)

KRATAK OPIS PROJEKTA: Studija izgradnje biciklističke staze od graničnog prelaza Ilok-Bačka Palanka do Novog Sada. Aplikant je Vukovarsko sremska županija. Partneri: Opština Bačka Palanka, Grad Novi Sad – Gradska uprava za privredu, Opština Bač, Opština Bački Petrovac. 

VREDNOST PROJEKTA:  170.000,00 EUR traženi iznos od strane Grada Novog Sada.

STATUS PROJEKTA: Realizovan.