Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АПВ за куповину сеоских кућа са окућницом

Рок: 
15. април 2019. године
Институција: 
Покрајински завод за равноправност полова

Предмет Конкурса је додела бесповратних средстава за куповину сеоских кућа са окућницом, супружницима и ванбрачним партнерима са пребивалиштем на територији АП Војводине који немају стамбени простор у власништву/сувласништву.

Под сеоским кућама сматрају се непокретности које се налазе у селима изван градских и општинских седишта и приградских насеља. Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 30.000.000,00 динара.

Учесници/це конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.000.000,00 динара.

Право учешћа на Конкурсу имају:
-    супружници чија брачна заједница траје најмање годину дана и
-    ванбрачни партнери са трајнијом заједницом живота, у складу са Законом.

Опширније