Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji APV za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom

Rok: 
15. april 2019. godine
Institucija: 
Pokrajinski zavod za ravnopravnost polova

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom, supružnicima i vanbračnim partnerima sa prebivalištem na teritoriji AP Vojvodine koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu.

Pod seoskim kućama smatraju se nepokretnosti koje se nalaze u selima izvan gradskih i opštinskih sedišta i prigradskih naselja. Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu iznose 30.000.000,00 dinara.

Učesnici/ce konkursa mogu da apliciraju samo sa jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

Pravo učešća na Konkursu imaju:
-    supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana i
-    vanbračni partneri sa trajnijom zajednicom života, u skladu sa Zakonom.

Opširnije