Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju 2023. godine obavljala su ukupno 10.823 privrednа društva, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 85,5% svih društava i mala sa 12,4%, dok je znatno manji broj srednjih 1,6% i velikih privrednih društava svega 0,5% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 24.710. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2023. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

243

Rudarstvo

25

Prerađivačka industrija

1.1151

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

76

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

62

Građevinarstvo

1.283

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.146

Saobraćaj i skladištenje

717

Usluge smeštaja i ishrane

421

Informisanje i komunikacije

1.172

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

101

Poslovanje nekretninama

230

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.438

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

428

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

128

Zdravstvena i socijalna zaštita

15

Umetnost; zabava i rekreacija

74

Ostale uslužne delatnosti

111

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

1

Ukupno

10.823

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2023. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

125

Prerađivačka industrija

2.400

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

3

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

36

Građevinarstvo

2.129

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.779

Saobraćaj i skladištenje

2.101

Usluge smeštaja i ishrane

1.878

Informisanje i komunikacije

3.707

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

116

Poslovanje nekretninama

164

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

4.509

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

1.086

Obrazovanje

489

Zdravstvena i socijalna zaštita

600

Umetnost; zabava i rekreacija

590

Ostale uslužne delatnosti

1.998

Ukupno

24.710

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluje 16 banаka. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

ALTA BANKA AD BEOGRAD

www.altabanka.rs

ADRIATIC BANK AD BEOGRAD

www.adriaticbank.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD

www.eurobank-direktna.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlbkb.rs

3 BANKA A.D. NOVI SAD

www.3bank.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/