Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju prve polovine 2023. godine obavljala su ukupno 10.868 privrednih društava, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 85,5% svih društava i mala sa 12,4%, dok je znatno manji broj srednjih 1,6% i velikih privrednih društava svega 0,5% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 22.967. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2023. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

249

Rudarstvo

25

Prerađivačka industrija

1.175

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

65

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

64

Građevinarstvo

1.278

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.232

Saobraćaj i skladištenje

717

Usluge smeštaja i ishrane

434

Informisanje i komunikacije

1.127

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

97

Poslovanje nekretninama

216

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.440

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

429

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

125

Zdravstvena i socijalna zaštita

15

Umetnost; zabava i rekreacija

73

Ostale uslužne delatnosti

105

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

1

Ukupno

10.868

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2023. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

121

Prerađivačka industrija

2.284

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

4

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

34

Građevinarstvo

1.984

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.703

Saobraćaj i skladištenje

2.063

Usluge smeštaja i ishrane

1.752

Informisanje i komunikacije

3.173

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

117

Poslovanje nekretninama

151

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

4.099

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

1.015

Obrazovanje

456

Zdravstvena i socijalna zaštita

585

Umetnost; zabava i rekreacija

508

Ostale uslužne delatnosti

1.917

Ukupno

22.967

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluje 16 banаka. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

ALTA BANKA AD BEOGRAD

www.altabanka.rs

ADRIATIC BANK AD BEOGRAD

www.adriaticbank.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD

www.eurobank-direktna.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlbkb.rs

3 BANKA A.D. NOVI SAD

www.3bank.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/