Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju prve polovine 2018. godine obavljalo je ukupno 11.509 privrednih društava, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 89,9% svih društava i mala sa 8,7%, dok je znatno manji broj srednjih 1,0% i velikih privrednih društava svega 0,4% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 16.887. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2018. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

265

Rudarstvo

32

Prerađivačka industrija

1.451

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

53

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

90

Građevinarstvo

1.076

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

4.253

Saobraćaj i skladištenje

704

Usluge smeštaja i ishrane

419

Informisanje i komunikacije

671

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

97

Poslovanje nekretninama

126

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.372

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

602

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

102

Zdravstvena i socijalna zaštita

13

Umetnost; zabava i rekreacija

77

Ostale uslužne delatnosti

103

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

2

Ukupno

11.509

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2018. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

82

Prerađivačka industrija

1.934

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

1

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

20

Građevinarstvo

1.171

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.625

Saobraćaj i skladištenje

1.994

Usluge smeštaja i ishrane

1.475

Informisanje i komunikacije

1.675

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

121

Poslovanje nekretninama

103

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

2.360

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

786

Obrazovanje

248

Zdravstvena i socijalna zaštita

460

Umetnost; zabava i rekreacija

239

Ostale uslužne delatnosti

1.593

Ukupno

16.887

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluju 23 banke. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

MTS BANKA A.D. BEOGRAD

www.mts-banka.rs

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.societegenerale.rs

TELENOR BANKA A.D. BEOGRAD

www.telenorbanka.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD  

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sogeosiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/