Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju 2021. godine obavljala su ukupno 10.978 privrednih društava, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 87,7% svih društava i mala sa 10,4%, dok je znatno manji broj srednjih 1,5% i velikih privrednih društava svega 0,4% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 20.342. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2021. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

267

Rudarstvo

28

Prerađivačka industrija

1.289

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

55

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

71

Građevinarstvo

1.211

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.443

Saobraćaj i skladištenje

703

Usluge smeštaja i ishrane

454

Informisanje i komunikacije

987

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

96

Poslovanje nekretninama

189

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.430

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

431

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

135

Zdravstvena i socijalna zaštita

17

Umetnost; zabava i rekreacija

67

Ostale uslužne delatnosti

103

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

1

Ukupno

10.978

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 31.12.2021. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

97

Prerađivačka industrija

2.262

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

4

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

33

Građevinarstvo

1.790

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.721

Saobraćaj i skladištenje

2.038

Usluge smeštaja i ishrane

1.634

Informisanje i komunikacije

2.191

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

116

Poslovanje nekretninama

130

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

3.320

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

914

Obrazovanje

342

Zdravstvena i socijalna zaštita

557

Umetnost; zabava i rekreacija

366

Ostale uslužne delatnosti

1.827

Ukupno

20.342

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluje 17 banаka. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD

www.eurobank-direktna.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlbkb.rs

NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.nasaaikbanka.rs

3 BANKA A.D. NOVI SAD

www.3bank.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-zivot.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/