Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju prve polovine 2020. godine obavljala su ukupno 10.173 privredna društva, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 88,5% svih društava i mala sa 9,8%, dok je znatno manji broj srednjih 1,3% i velikih privrednih društava svega 0,4% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 18.385. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2020. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

257

Rudarstvo

28

Prerađivačka industrija

1.270

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

47

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

68

Građevinarstvo

1.039

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.325

Saobraćaj i skladištenje

680

Usluge smeštaja i ishrane

385

Informisanje i komunikacije

799

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

89

Poslovanje nekretninama

147

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.328

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

419

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

117

Zdravstvena i socijalna zaštita

13

Umetnost; zabava i rekreacija

65

Ostale uslužne delatnosti

95

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

1

Ukupno

10.173

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2020. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

80

Prerađivačka industrija

2.063

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

3

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

20

Građevinarstvo

1.470

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.561

Saobraćaj i skladištenje

1.944

Usluge smeštaja i ishrane

1.510

Informisanje i komunikacije

2.067

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

116

Poslovanje nekretninama

115

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

2.807

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

823

Obrazovanje

294

Zdravstvena i socijalna zaštita

496

Umetnost; zabava i rekreacija

305

Ostale uslužne delatnosti

1.711

Ukupno

18.385

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluje 20 banаka. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA A.D. KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.otpsrbija.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.rs

 

 

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otpsrbiija.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/