Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju prve polovine 2022. godine obavljala su ukupno 10.756 privrednih društava, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 87% svih društava i mala sa 11%, dok je znatno manji broj srednjih 1,5% i velikih privrednih društava svega 0,5% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 20.644. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2022. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

265

Rudarstvo

29

Prerađivačka industrija

1.225

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

55

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

64

Građevinarstvo

1.229

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

3.283

Saobraćaj i skladištenje

701

Usluge smeštaja i ishrane

421

Informisanje i komunikacije

1.022

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

96

Poslovanje nekretninama

199

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.418

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

431

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

131

Zdravstvena i socijalna zaštita

14

Umetnost; zabava i rekreacija

67

Ostale uslužne delatnosti

104

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

1

Ukupno

10.756

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2022. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

95

Prerađivačka industrija

2.239

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

4

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

30

Građevinarstvo

1.816

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.667

Saobraćaj i skladištenje

2.012

Usluge smeštaja i ishrane

1.613

Informisanje i komunikacije

2.392

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

117

Poslovanje nekretninama

141

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

3.451

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

903

Obrazovanje

372

Zdravstvena i socijalna zaštita

563

Umetnost; zabava i rekreacija

395

Ostale uslužne delatnosti

1.834

Ukupno

20.644

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluje 18 banаka. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK A.D. BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

ALTA BANKA AD BEOGRAD

www.altabanka.rs

API BANK A.D. BEOGRAD

www.apibank.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK DIREKTNA A.D. BEOGRAD

www.eurobank-direktna.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlbkb.rs

3 BANKA A.D. NOVI SAD

www.3bank.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

RBA BANKA A.D. NOVI SAD

www.rbabanka.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

 

 

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.mios.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

OTP OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.otposiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

 

 

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije

Dodatne informacije o privrednim subjektima u Novom Sadu možete preuzeti na: https://privredans.com/