Ključni privredni sektori

Privrednu aktivnost u Novom Sadu na kraju prve polovine 2017. godine obavljala su ukupno 10.854 privredna društva, dominantno u privatnom vlasništvu. Najbrojnija su mikro privredna društva koja čine 89,8% svih društava i mala sa 8,9%, dok je znatno manji broj srednjih 1,0% i velikih privrednih društava svega 0,3% od svih društava. Preduzetničkih radnji bilo je 15.651. Broj privrednih subjekata po sektorima možete videti u tabelama u nastavku:

Aktivna privredna društva u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2017. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

253

Rudarstvo

33

Prerađivačka industrija

1.419

Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija

42

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

82

Građevinarstvo

1.002

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

4.129

Saobraćaj i skladištenje

671

Usluge smeštaja i ishrane

391

Informisanje i komunikacije

630

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

91

Poslovanje nekretninama

107

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

1.281

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

441

Državna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje

1

Obrazovanje

91

Zdravstvena i socijalna zaštita

11

Umetnost; zabava i rekreacija

77

Ostale uslužne delatnosti

100

Delatnost domaćinstva kao poslodavca; delatnost domaćinstva koja proizvode robu i usluge za sopstvene potrebe

2

Ukupno

10.854

Izvor: Agencija za privredne registre

Aktivne preduzetničke radnje u Novom Sadu, stanje na dan 30.06.2017. godine

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

74

Prerađivačka industrija

1.840

Snabdevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjanja otpada i slične aktivnosti

20

Građevinarstvo

1.062

Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala

2.602

Saobraćaj i skladištenje

1.915

Usluge smeštaja i ishrane

1.403

Informisanje i komunikacije

1.357

Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja

125

Poslovanje nekretninama

81

Stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti

2.084

Administrativne i ostale uslužne delatnosti

709

Obrazovanje

231

Zdravstvena i socijalna zaštita

438

Umetnost; zabava i rekreacija

214

Ostale uslužne delatnosti

1.496

Ukupno

15.651

                                                                                                          Izvor: Agencija za privredne registre

Počev od 01. januara 2005. godine registraciju privrednih subjekata vrši Agencija za privredne registre, na čijem sajtu možete preuzeti sve dodatne informacije: http://www.apr.gov.rs

 

U Novom Sadu posluju 24 banke. Poslovima osiguranja bavi se 16 društava, dok se 4 društva bavi poslovima reosiguranja.

Poslovno ime banke

Internet prezentacija

ADDIKO BANK AD BEOGRAD

www.addiko.rs

AGROINDUSTRIJSKA KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA A.D. BEOGRAD

www.aikbanka.rs

BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

www.bancaintesa.rs

BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA A.D. BEOGRAD

www.posted.co.rs

CRÉDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.creditagricole.rs

DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC

www.direktnabanka.rs

EXPOBANK A.D. BEOGRAD

www.expobank.rs

ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

www.erstebank.rs

EUROBANK A.D. BEOGRAD

www.eurobank.rs

HALKBANK A.D. BEOGRAD

www.halkbank.rs

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD

www.kombank.com

MTS BANKA A.D. BEOGRAD

www.mts-banka.rs

NLB BANKA A.D. BEOGRAD

www.nlb.rs

OPPORTUNITY BANKA A.D. NOVI SAD

www.obs.rs

OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD

www.otpbanka.rs

PIRAEUS BANK A.D. BEOGRAD

www.piraeusbank.rs

PROCREDIT BANK A.D. BEOGRAD

www.procreditbank.rs

RAIFFEISEN BANKA A.D. BEOGRAD

www.raiffeisenbank.rs

SBERBANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.sberbank.rs

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE BANKA SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.societegenerale.rs

TELENOR BANKA A.D. BEOGRAD

www.telenorbanka.rs

UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

www.unicreditbank.rs

VOJVOĐANSKA BANKA A.D. NOVI SAD

www.voban.co.rs

VTB BANKA A.D. BEOGRAD

www.vtbbanka.rs

                                                                                                                                                                   Izvor: Narodna banka Srbije

Poslovno ime društva za osiguranje ili reosiguranje

Internet prezentacija

AMS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD  

www.ams.co.rs

DDOR NOVI SAD A.D.O. NOVI SAD

www.ddor.co.rs

GENERALI OSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

GLOBOS OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.globos.co.rs

GRAWE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.grawe.rs

MILENIJUM OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.milenijum-osiguranje.rs

SOGAZ A.D.O. NOVI SAD

www.sogaz.co.rs

TRIGLAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.triglav.rs

UNIQA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

UNIQA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.uniqa.rs

MERKUR OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.merkur.rs

DUNAV OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.dunav.com

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SAVA ŽIVOTNO OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sava-osiguranje.rs

SOCIETE GENERALE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.sogeosiguranje.rs

WIENER STÄDTISCHE OSIGURANJE A.D.O. BEOGRAD

www.wiener.co.rs

DDOR RE A.D.O. NOVI SAD

www.ddorre.co.rs

GENERALI REOSIGURANJE SRBIJA A.D.O.

www.generali.rs

DUNAV RE A.D.O. BEOGRAD

www.dunavre.rs

WIENER RE A.D.O. BEOGRAD

www.wienerre.rs

                                                                                                                                                           Izvor: Narodna banka Srbije