Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаПримедба на план
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-40
Важење: /
Сврха: Утицање на планско решење у поступку доношења плана
Рок: /