Основни подаци о поступку

Error message

Views Json Query: HTTP response: Forbidden. URI: http://postupci.nsinfo.co.rs/api/getPostupakById/68.json
Основни подаци о поступку
Назив поступкаПримедба на план
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-40
Важење: /
Сврха: Утицање на планско решење у поступку доношења плана
Рок: /