Радници

Основни подаци о поступку
Naziv postupkaПримедба на план
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-40
Презиме: /
Сврха: Утицање на планско решење у поступку доношења плана
Рок: /