Основни подаци о поступку

Error message

Views Json Query: HTTP response: Forbidden. URI: http://postupci.nsinfo.co.rs/api/getPostupakById/47.json
Основни подаци о поступку
Назив поступкаЗахтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-39
Важење: /
Сврха: Добијања информације о намени, могућности обједињавања или исправке граница парцеле, положају у односу на грађевински рејон и измена важећег планског документа
Рок: /