Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаИницијатива за измену плана
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-39
Важење: /
Сврха: Измена важећег планског документа
Рок: /