Радници

Основни подаци о поступку
Naziv postupkaЗахтев за давање стручног мишљења о просторним и урбанистичким плановима
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-39
Презиме: /
Сврха: Добијања информације о намени, могућности обједињавања или исправке граница парцеле, положају у односу на грађевински рејон и измена важећег планског документа
Рок: /