Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаИздавање Информације о локацији
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-27
Важење: Информација о локацији важи док је на снази плански документ на основу ког је израђена.
Сврха: Информисање о намени одређеног простора - парцеле
Рок: 8