Радници

Основни подаци о поступку
Naziv postupkaИздавање Информације о локацији
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-27
Презиме: Информација о локацији важи док је на снази плански документ на основу ког је израђена.
Сврха: Информисање о намени одређеног простора - парцеле
Рок: 8