Основни подаци о поступку

Основни подаци о поступку
Назив поступкаИздавање уверења о нацрту посебног дела објекта
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Шифра: V-37
Важење: трајно
Сврха: Прибављање уверења о нацрту посебног дела објекта