Радници

Основни подаци о поступку
Naziv postupkaИздавање уверења о нацрту посебног дела објекта
Организациона јединица: Градска управа за урбанизам и грађевинске послове
Šifra: V-37
Презиме: трајно
Сврха: Прибављање уверења о нацрту посебног дела објекта