Јавни позив за расподелу средстава

Рок: 
20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику Републике Србије”
Институција: 
Министарство државне управе и локалне самоуправе

1. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у пуном или делимичном износу недостајућих средстава, за реализацију нових или завршетак започетих пројеката који се финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, а од посебног су значаја за јединице локалне самоуправе, локални економски развој, инвестиције и запошљавање у јединици локалне самоуправе. Наведени пројекти се могу поднети за: изградњу, реконструкцију, доградњу, санацију и адаптацију комуналне инфраструктуре, објеката-зграда јединица локалне самоуправе (објекти школа, предшколских установа и других нивоа образовања, културе, спортских објеката и др.), прибављање у својину непокретности; радови на градским трговима и парковима, радови на јавној расвети и видео надзору; радови на објектима пијаца и радови на санацији локалних мостова.

2. Пружање финансијске помоћи јединици локалне самоуправе у циљу бржег и квалитетнијег увођења е-управе и савремених информационих технологија ради унапређења и модернизације рада органа јединице локалне самоуправе у циљу квалитетнијег пружања услуга, као и техничких услова за електронско повезивање са државним и другим органима и организацијама.

3. Пружање помоћи јединици локалне самоуправе у организацији културних спортских, туристичник и других манифестација које су од посебног значаја за грађане на њеној територији, као и ради омогућавања адекватног прилаза установама јавних служби особама са инвалидитетом.

4. Пружање финансијске помоћи јединицама локалне самоуправе у реализацији пројеката који доприносе превентивном деловању на смањењу ризика од климатских промена, као и елементарних и других непогода, у циљу заштите имовинских интереса јединица локалне самоуправе и грађана.

Опширније