Javni poziv za raspodelu sredstava

Rok: 
20 dana od dana objavljivanja javnog poziva u „Službenom glasniku Republike Srbije”
Institucija: 
Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

1. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u punom ili delimičnom iznosu nedostajućih sredstava, za realizaciju novih ili završetak započetih projekata koji se finansiraju iz budžeta jedinice lokalne samouprave, a od posebnog su značaja za jedinice lokalne samouprave, lokalni ekonomski razvoj, investicije i zapošljavanje u jedinici lokalne samouprave. Navedeni projekti se mogu podneti za: izgradnju, rekonstrukciju, dogradnju, sanaciju i adaptaciju komunalne infrastrukture, objekata-zgrada jedinica lokalne samouprave (objekti škola, predškolskih ustanova i drugih nivoa obrazovanja, kulture, sportskih objekata i dr.), pribavljanje u svojinu nepokretnosti; radovi na gradskim trgovima i parkovima, radovi na javnoj rasveti i video nadzoru; radovi na objektima pijaca i radovi na sanaciji lokalnih mostova.

2. Pružanje finansijske pomoći jedinici lokalne samouprave u cilju bržeg i kvalitetnijeg uvođenja e-uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacije rada organa jedinice lokalne samouprave u cilju kvalitetnijeg pružanja usluga, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama.

3. Pružanje pomoći jedinici lokalne samouprave u organizaciji kulturnih sportskih, turističnik i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji, kao i radi omogućavanja adekvatnog prilaza ustanovama javnih službi osobama sa invaliditetom.

4. Pružanje finansijske pomoći jedinicama lokalne samouprave u realizaciji projekata koji doprinose preventivnom delovanju na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, u cilju zaštite imovinskih interesa jedinica lokalne samouprave i građana.

Opširnije