Јавни позив за Програм расподеле инвестиционих средстава Министарства просвете за 2023. годину

Рок: 
15. децембар 2022. године
Институција: 
Министарство просвете

У циљу унапређења услова извођења наставе и боравка ученика и студената, Министарство ће оквиру Програма финансирати пројекте изградње, доградње, адаптације, санације, реконструкције, инвестиционог и текућег одржавања објеката установа основног, средњег, вишег и високог образовања и установа ученичког и студентског стандарда.

У оквиру овог програма, Министарство ће финансирати набавку нове опреме и добара, замену дотрајале опреме.
Предлог пројекта могу поднети установе основног, средњег, вишег и високог образовања, као и установе ученичког и студентског стандарда.

Опширније