Javni poziv za Program raspodele investicionih sredstava Ministarstva prosvete za 2023. godinu

Rok: 
15. decembar 2022. godine
Institucija: 
Ministarstvo prosvete

U cilju unapređenja uslova izvođenja nastave i boravka učenika i studenata, Ministarstvo će okviru Programa finansirati projekte izgradnje, dogradnje, adaptacije, sanacije, rekonstrukcije, investicionog i tekućeg održavanja objekata ustanova osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja i ustanova učeničkog i studentskog standarda.

U okviru ovog programa, Ministarstvo će finansirati nabavku nove opreme i dobara, zamenu dotrajale opreme.
Predlog projekta mogu podneti ustanove osnovnog, srednjeg, višeg i visokog obrazovanja, kao i ustanove učeničkog i studentskog standarda.

Opširnije