Јавни позив за доделу годишњих награда за најбоље градске и општинске управе у 2022. години

Рок: 
20 дана од дана објављивања јавног позива у „Службеном гласнику РС“
Институција: 
Министарство државне управе и локалне самоуправе

Годишња награда се додељује локалним самоуправама у виду новчаног износа, а у циљу финансијске подршке за даље унапређење добре управе на својој територији.

Право на учешће имају сви градови, општине, као и градске општине које пријаву подносе уз сагласност града која се потврђује актом градоначелника, а све у складу са условима јавног позива и уз достављање адекватне пратеће документације.   

Годишња награда за најбољу праксу додељује се у четири области доброг управљања:
•    ефикасност и делотворност,
•    транспарентност и учешће јавности у раду локалне самоуправе,
•    одговорност и владавина права, и
•    равноправност и анти-дискриминација.

Средства која ће победницима такмичења доделити Министарство државне управе и локалне самоуправе износе 10 милиона динара. Победници у свакој од четири области ће стећи право на финансијску награду у износу од 2,5 милиона динара.

Поред средстава која додељује Министарство, а у циљу додатног подстицаја развоју и примени принципа доброг управљања у раду локалних самоуправа, победници конкурса ће бити награђени и донацијом опреме, добара и/или радова које додељује СКГО из средстава Програма “Партнерство за добру локалну самоуправу” који подржава Влада Швајцарске.

Опширније