Јавни позив за доделу буџетских средстава ради финансирања развојних пројеката јединица локалне самоуправе на територији Републике Србије у 2024. години

Рок: 
20. март 2024. године
Институција: 
Минстарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Инфраструктурни пројекти који ће бити прихваћени треба да се односе на неке од следећих тематских области: саобраћај, туризам, животна средина, привреда, култура, пољопривреда.

Буџетска средства ће бити додељена за следеће пројектне активности:
-    радови на уређењу грађевинског земљишта, односно радови на изградњи, реконструкцији, доградњи, санацији и адаптацији комуналне и саобраћајне инфраструктуре
-    радови на побољшању саобраћајне сигнализације
-    извођење радова на локалним мостовима
-    радови на санацији и адаптацији објеката – зграда јавне намене (објекти школа, предшколских установа, спортских објеката, објеката културе и слично)
-    радови на уређењу јавних површина (тргова, платоа, дечјих игралишта, аутобуских стајалишта)
-    остали радови у окдвиу развојних инфраструктурних пројеката из области заштите животне средине, туризма, привреде, културе и пољопривреде
-    набавка опреме у циљу реализације развојних инфраструктурних пројеката.

Буџетска средства доделиће се за реализацију нових и/или започетих развојних пројеката.

Опширније