Javni poziv za dodelu budžetskih sredstava radi finansiranja razvojnih projekata jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije u 2024. godini

Rok: 
20. mart 2024. godine
Institucija: 
Minstarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Infrastrukturni projekti koji će biti prihvaćeni treba da se odnose na neke od sledećih tematskih oblasti: saobraćaj, turizam, životna sredina, privreda, kultura, poljoprivreda.

Budžetska sredstva će biti dodeljena za sledeće projektne aktivnosti:
-    radovi na uređenju građevinskog zemljišta, odnosno radovi na izgradnji, rekonstrukciji, dogradnji, sanaciji i adaptaciji komunalne i saobraćajne infrastrukture
-    radovi na poboljšanju saobraćajne signalizacije
-    izvođenje radova na lokalnim mostovima
-    radovi na sanaciji i adaptaciji objekata – zgrada javne namene (objekti škola, predškolskih ustanova, sportskih objekata, objekata kulture i slično)
-    radovi na uređenju javnih površina (trgova, platoa, dečjih igrališta, autobuskih stajališta)
-    ostali radovi u okdviu razvojnih infrastrukturnih projekata iz oblasti zaštite životne sredine, turizma, privrede, kulture i poljoprivrede
-    nabavka opreme u cilju realizacije razvojnih infrastrukturnih projekata.

Budžetska sredstva dodeliće se za realizaciju novih i/ili započetih razvojnih projekata.

Opširnije