ЈАВНИ ПОЗИВ – ПРОГРАМ СУФИНАНСИРАЊА ИНОВАЦИЈА

Рок: 
31. август 2012.
Институција: 
Фонд за иновациону делатност

Фонд за иновациону делатност објавио је јавни позив за Програм суфинансирања иновација (MATCHING GRANTS Program).

 

Циљ програма је подстицање комерцијализације истраживања и развоја и даљи развој иновативних компанија заснован на знању, подстицање успостављања сарадњи/партнерстава са међународним компанијама/организацијама и повећање броја технолошких компанија и њихова припрема за додатне инвестиционе делатности.

 

Средства за Програм суфинансирања иновација обезбеђена су кроз Пројекат подршке иновацијама у Србији, који се финансира из Инструмента за претприступну помоћ Европске уније (ИПА), и спроводи се у сарадњи са Светском банком.

 

Рок за подношење пријава је 31. август 2012. године.

 

Портал за пријављивање као и за све релевантне информације које се могу наћи у вези са јавним позивом: www.inovacionifond.rs.