JAVNI POZIV – PROGRAM SUFINANSIRANJA INOVACIJA

Rok: 
31. август 2012.
Institucija: 
Фонд за иновациону делатност

Fond za inovacionu delatnost objavio je javni poziv za Program sufinansiranja inovacija (MATCHING GRANTS Program).

 

Cilj programa je podsticanje komercijalizacije istraživanja i razvoja i dalji razvoj inovativnih kompanija zasnovan na znanju, podsticanje uspostavljanja saradnji/partnerstava sa međunarodnim kompanijama/organizacijama i povećanje broja tehnoloških kompanija i njihova priprema za dodatne investicione delatnosti.

 

Sredstva za Program sufinansiranja inovacija obezbeđena su kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć Evropske unije (IPA), i sprovodi se u saradnji sa Svetskom bankom.

 

Rok za podnošenje prijava je 31. avgust 2012. godine.

 

Portal za prijavljivanje kao i za sve relevantne informacije koje se mogu naći u vezi sa javnim pozivom: www.inovacionifond.rs.