Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години

Рок: 
9. децембар 2022. године
Институција: 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам

Бесповратна средства су намењена за подршку туристичким организацијама локалних самоуправа на територији АП Војводине за:
А) јачање људских (стручних) капацитета туристичких организација кроз финансирање стручне праксе лица која се налазе на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине;
Б) јачање техничких капацитета туристичких организација кроз набавку рачунарске опреме.

Бесповратна средства за намену из овог члана под А) се додељују за исплату новчане помоћи и трошкова превоза, као и трошкова осигурања за случај повреде на раду и за случај професионалне болести лица на стручној пракси. Бесповратна средства за намену из овог члана под Б) се додељују за набавку рачунарске опреме на основу предрачуна/понуде/предуговора са добављачем.

Право учешћа имају туристичке организације којима је оснивач локална самоуправа. Туристичка организација може поднети једну пријаву за једну или за обе намене из тачке 2. овог конкурса.
 
Опширније