Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava turističkim organizacijama lokalnih samouprava sa teritorije AP Vojvodine za jačanje kapaciteta turističkih organizacija u 2022. godini

Rok: 
9. decembar 2022. godine
Institucija: 
Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam

Bespovratna sredstva su namenjena za podršku turističkim organizacijama lokalnih samouprava na teritoriji AP Vojvodine za:
A) jačanje ljudskih (stručnih) kapaciteta turističkih organizacija kroz finansiranje stručne prakse lica koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje na teritoriji AP Vojvodine;
B) jačanje tehničkih kapaciteta turističkih organizacija kroz nabavku računarske opreme.

Bespovratna sredstva za namenu iz ovog člana pod A) se dodeljuju za isplatu novčane pomoći i troškova prevoza, kao i troškova osiguranja za slučaj povrede na radu i za slučaj profesionalne bolesti lica na stručnoj praksi. Bespovratna sredstva za namenu iz ovog člana pod B) se dodeljuju za nabavku računarske opreme na osnovu predračuna/ponude/predugovora sa dobavljačem.

Pravo učešća imaju turističke organizacije kojima je osnivač lokalna samouprava. Turistička organizacija može podneti jednu prijavu za jednu ili za obe namene iz tačke 2. ovog konkursa.
 
Opširnije